หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
นโยบายประธานศาลฎีกา 
แผนยุทธศาสตร์ 
ผู้บริหารศาลยุติธรรม 
ผู้บริหารสำนักงานศาลฯ 
ผู้พิพากษาปฎิบัติราชการสำนักงานศาลฯ 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ในส่วนกลาง 
ข่าวสื่อศาล 
ข่าวหนังสือพิมพ์ 
 COJ News 
ผู้ดูแลระบบ 


 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรื่อง "การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65 และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม คลิ๊กดูรูปทั้งหมดที่นี่

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร คลิ๊กดูรูปทั้งหมดที่นี่
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิติศาสตร์เสวนาครั้งที่ 4/2558 การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ดูรูปทัั้งหมดคลิ๊กที่นี่
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคดี ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 

อ่านรายละเอียดโครงการและวิธีการสมัครได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่นี่

 
 ข่าวสื่อศาล ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

- การสัมมนา เรื่อง “การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (Managing Cross-border Commercial Disputes in the AEC Era)

ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

- ส่อง 9 อรหันต์ ชี้ชะตา "ยิ่งลักษณ์" เห็นธงคำตอบลางๆ 

- 2 คดีจำคุก 15 ปี บิ๊กกิ๊กโดนอีก 

- ศาลยกร้องคดีบิลลี่ 

- จำคุก 1 ปี เจ้าของตลาดพงษ์เพชร ปลอมเช็ค 1.3 พันล. 

- เพิ่งชดเชยแม่เมาะ ความยุติธรรมที่ล่าช้าเสมอในสังคมไทย 

- Supreme Court Acquits Sommai 

- คุกชั่วชีวิตคดีฆ่าไมเคิลวันสเลย์ 

- คุก 2 ปี 6 เดือน "น.ศ.ขอนแก่น - นักเคลื่อนไหว" เล่นละคร  "เจ้าสาวหมาป่า" ผิดมาตรา 112

- SCB แถลงบรรลุข้อตกลง สจล. ขอชดใช้ 1.5 พัน ล. ร่วมเป็นโจทก์คดีลักเงิน 

- ภาพข่าว "ดูงาน"

- ถวายความจงรักภักดี 

- ประเดิมไม่เป่าเท่ากับเมา กม.จราจรใหม่ปราบนักดื่ม เมาขับเจอ 2 เด้ง - โทษคุก1 ปี 

 

 

 

 

 - การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
- คำพิพากษาคดีเพิกถอนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และสิทธิเลือกตั้ง

- คำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทระหว่าง พ.ท.ทักษิณ กับ กลุ่มพันธมิตรฯ

- Possibility of Thailand's Accession to the Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995*

- คำพิพากษาคดี บ.ฐมศร จำกัด ฟ้องข้าราชการตุลาการ ในความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 
- ขโมยน้องหมา โทษอาญาที่คาดไม่ถึง
-
ทารก 2000 ศพ มุมมองกฎหมายที่ควรรู้
- คดีวิคเตอร์ บูท (อีกครั้ง)

-
ประเทศไทยมีกี่ศาล?
การพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีแพ่ง
อากงปลงไม่ตก
อากงปลงไม่ตก (2) 
                                 

 
 

- แบบสอบถามเพื่อจัดทาสมุดนัดความผู้พิพากษา ปี 2559 – 2560 
- แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลดำเนินงาน

- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา (คนใหม่)
 

- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (คนใหม่)
 

- ดาว์นโหลดหนังสือแนะนำศาลยุติธรรม ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ 
-
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน 
-
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน (ภาษายาวี)
แนวทางและวิธีการ/กระบวนการผลิตวีดีทัศน์


 
 
 

 ข่าวทั่วไป | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในการค้นหาคฯ   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 59 )
ขอเชิญชวนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการฯ   2 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 70 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์จัดนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3/2558   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 71 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์จัดการสัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจาฯ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 72 )
สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการตุลาการเสียชีวิต   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1499 )
ข่าวการเลือกซ่อม ก.ต.   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 84 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่4 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 265 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่2 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 72 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่1 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 75 )
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 131 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาไทย   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 230 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาอังกฤษ   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 132 )
ความรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคารต่างๆ ที่มีข้อตกลงกับสำนักงานศาลยุติธรรม   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 152 )
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ก.บ.ข.   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 135 )
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปฯ   29 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 85 )
ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาล   15 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 76 )
ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 เมษายน 2ฯ   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 366 )
กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศยุค AEC : เตรียมอย่างไรให้พร้อม   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 254 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 4   24 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2032 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของศาล จำนวน 139 รายการ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 346 )
คณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯ เข้านิเทศงานที่ศาลจังหวัดตะกั่วปฯ   26 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 6 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ฯ   5 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 44 )
ศาลปกครองเปิดการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสฯ   4 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 747 )
สารอวยพรปีใหม่ 2558 จากประธานศาลฎีกา   30 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 526 )
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ   29 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 18 )
สำนักคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคฯ   17 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 122 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ สนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทฯ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 21 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรื่อง
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรื่อง "การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
  :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
พิธีเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพิพากษา รุ่นที่ 65
พิธีเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพิพากษา รุ่นที่ 65
  :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ร่วมเป็นเกียรติในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่คล้าย ไทยวัตถุ มารดาของนายสุชาติ ไทยวัตถุ พนักงานขับรถยนต์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ร่วมเป็นเกียรติในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่คล้าย ไทยวัตถุ มารดาของนายสุชาติ ไทยวัตถุ พนักงานขับรถยนต์
  :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ
  :: วันที่ 18 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน"
  :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคดี
  :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 92 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)