หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
นโยบายประธานศาลฎีกา 
แผนยุทธศาสตร์ 
ผู้บริหารศาลยุติธรรม 
ผู้บริหารสำนักงานศาลฯ 
ผู้พิพากษาปฎิบัติราชการสำนักงานศาลฯ 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ในส่วนกลาง 
ข่าวสื่อศาล 
ข่าวหนังสือพิมพ์ 
 COJ News 
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced 
ผู้ดูแลระบบ -------------------------------------------

 
วิดีทัศน์แนะนำศาลยุติธรรม


 
 

------------------------------------

แจ้งเพื่อทราบ

 เอกสารการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

------------------------------------
หมายเหตุ!! : ขอให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ "โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน"
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการเบิกจ่ายงบประมาณและการตรวจสอบภายใน
------------------------------------
มีการแก้ไขเอกสารในเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการดาวน์โหลดได้ที่นี่
-----------------------------------

ข่าวสื่อศาล ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

- การอบรม หลักสูตร พื้นฐานงานคดี รุ่นที่ 10
- ขอความร่วมมือการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นรายไตรมาส ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

 

- คอลัมน์คนตามข่าว "วีระพล ตั้งสุวรรณ ปธ.ศาลฎีกาคนที่ 43"

- ชูชีพ - วิทยาปัดโกงซื้อปุ๋ย ฎีกาฯตรวจพยาน 8 ต.ค. 

- 13 จำเลย ยูฟัน ขึ้นศาลปัดฉ้อโกง 

- ไกล่เกลี่ย เสก โลโซ โพสต์หมิ่นชู้สาวน้องสาวอดีตเมีย 

- พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

- ภาพข่าว "เพิ่มศักยภาพ"

 

 

 

 

 

 

- การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
- คำพิพากษาคดีเพิกถอนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และสิทธิเลือกตั้ง

- คำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทระหว่าง พ.ท.ทักษิณ กับ กลุ่มพันธมิตรฯ

- Possibility of Thailand's Accession to the Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995*

- คำพิพากษาคดี บ.ฐมศร จำกัด ฟ้องข้าราชการตุลาการ ในความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 
- ขโมยน้องหมา โทษอาญาที่คาดไม่ถึง
-
ทารก 2000 ศพ มุมมองกฎหมายที่ควรรู้
- คดีวิคเตอร์ บูท (อีกครั้ง)

-
ประเทศไทยมีกี่ศาล?
การพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีแพ่ง
อากงปลงไม่ตก
อากงปลงไม่ตก (2) 
                                 

 
- แบบฟอร์มขอนำข่าวขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ (แบบฟอร์มใหม่)


- แบบตอบรับการเข้าอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม" ปี58 ครั้งที่ 2

- แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ (ปชส 3.) 

- แบบสอบถามเพื่อจัดทาสมุดนัดความผู้พิพากษา ปี 2559 – 2560 
- แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลดำเนินงาน (ปชส 1.-ปชส.2)
- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา 
 
- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 
 
- ดาว์นโหลดหนังสือแนะนำศาลยุติธรรม ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ 
-
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน 
-
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน (ภาษายาวี)
แนวทางและวิธีการ/กระบวนการผลิตวีดีทัศน์


 

ขอเชิญชวนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการฯ   2 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 176 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์จัดนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3/2558   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 105 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์จัดการสัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจาฯ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 99 )
สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการตุลาการเสียชีวิต   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1562 )
ข่าวการเลือกซ่อม ก.ต.   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 91 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่4 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 375 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่2 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 92 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่1 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 105 )
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 267 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาไทย   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 352 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาอังกฤษ   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 225 )
ความรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคารต่างๆ ที่มีข้อตกลงกับสำนักงานศาลยุติธรรม   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 215 )
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ก.บ.ข.   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 156 )
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปฯ   29 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 91 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม ประกาศเรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 2558   2 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 85 )
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จะจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นฯ   12 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 86 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เรื่อง การให้ทุนเพื่อการศึกษาอบรม ประจำปี พ.ศ. 2558   2 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 94 )
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Mini LL.M.   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 42 )
เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 407 )
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 62 )
แจ้งเพื่อทราบ เรื่องโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 726 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ปีที่8 ฉบับที่1   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 95 )
ข่าวศาลยุติธรรมเรื่องศาลยุติธรรมมีความเห้นแตกต่างกับร่างรัฐธรรมนูญบางประการ   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 150 )
ศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 1   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 42 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการ "การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อนำเพื่อการละลายพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร"   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 38 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมเปลี่ยนแปลงการซื้อหุ้นรายเดือน   10 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 22 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์   10 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 77 )
สำนักระงับข้อพิพาทจัดโครงการสัมมนาว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 7   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 39 )
โครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 96 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุุ่่นที่ 5   31 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 129 )
ข่าวโครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 39 )
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ประชาชน/ผู้ประกอบธุรกิจกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) : ใฯ   20 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 241 )
การสำรวจและเก็บข้อมูลคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลชั้นฯ   19 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 24 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาฯ   10 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 49 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพระนครใต้ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2
ศาลแขวงพระนครใต้ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2
  :: วันที่ 7 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรม และมอบของที่ระลึก
ศาลแขวงพระนครใต้จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรม และมอบของที่ระลึก
  :: วันที่ 7 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
H.E. Mr. Vyacheslav M. Lebedev ประธานศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสำนักงานศาลยุติธรรม
H.E. Mr. Vyacheslav M. Lebedev ประธานศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 6 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
การเตรียมความพร้อมภายหลังราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา
การเตรียมความพร้อมภายหลังราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา
  :: วันที่ 3 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
การอบรมหลักสูตรเลขานุการศาล
การอบรมหลักสูตรเลขานุการศาล
  :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ประชุมเสวนาเรื่องการปกป้องเหยื่อและพยานในคดีการค้ามนุษย์และหลักการในการจัดการคดีที่ดี
ประชุมเสวนาเรื่องการปกป้องเหยื่อและพยานในคดีการค้ามนุษย์และหลักการในการจัดการคดีที่ดี
  :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)