หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
นโยบายประธานศาลฎีกา 
แผนยุทธศาสตร์ 
ผู้บริหารสำนักงานศาลฯ 
ผู้พิพากษาปฎิบัติราชการ สำนักงานศาลฯ 
ผู้อำนวยการฯ ในส่วนกลาง 
 COJ News 
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced 
ผู้ดูแลระบบ 


 
 


ข่าวสื่อศาลฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 7/2558 การสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานใหม่ในการปฏิบัติต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม : The UN Model Strategies”
- สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อประกอบวิชาชีพกฎหมาย (ระดับต้น)
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดการอบรม “25 ปี สถาบันอนุญาโตตุลาการ : พัฒนาการด้านการอนุญาโตตุลาการและแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง”
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2558 ครั้งที่ 6 สำหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

- "สุเทพ" ลั่นดันปฏิรูปก่อนเลือกตั้งฯ หัวข้อข่าว "ครม.ไฟเขียว ปธ. ศาลฎีกาสั่งโอนคดีได้"
- จำคุก "สมชาย" ปลุกม็อบปี 53
- เด็จพี่มีสิทธิ์ยื่นฎีกาอภัยโทษ
- ศาลไม่รับฎีกาอดีต สข. บางบอน ปลุกม็อบแดง
- นศ. เมาขับชนนักปั่นดับ 3 ศพ เบี้ยวศาล ญาติเหยื่อร้องผู้ว่าฯ ขอความเป็นธรรม- คลิปวิดีโอแนะนำศาลยุติธรรม


 
 


โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน


- เอกสารดำเนินโครงการศาลยุติธรรมเผยแพ่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

-----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ขอให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ "โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" ทั้งนี้
เพื่อความถูกต้องในการเบิกจ่ายงบประมาณและการตรวจสอบภายใน
 

 

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศประจำปี พ.ศ. 2558

 


- รูปแบบใบประกาศเกียรติคุณการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายประจำภาค

- รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบคัดเลือกกรุเทพมหานคร


แบบฟอร์มต่างๆ


- แบบฟอร์มขอนำข่าวขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กองสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์ (แบบฟอร์มใหม่)


- แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ (ปชส.3)

- แบบฟอร์มการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ (ปชส.1 - ปชส.2) และแนวทางการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณงานประชาสัมพันธ์

 
หนังสือและคู่มือต่างๆ

- หนังสือแนะนำศาลยุติธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- คู่มือติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน

 
 

 

ขอเชิญชวนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการฯ   2 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 199 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์จัดนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3/2558   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 118 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์จัดการสัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจาฯ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 104 )
สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการตุลาการเสียชีวิต   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1581 )
ข่าวการเลือกซ่อม ก.ต.   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 95 )
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 338 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาไทย   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 418 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาอังกฤษ   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 251 )
ความรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคารต่างๆ ที่มีข้อตกลงกับสำนักงานศาลยุติธรรม   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 243 )
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปฯ   29 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 92 )
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย (ระฯ   21 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 102 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุุ่่นที่ 3   15 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 104 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม ประกาศเรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 2558   2 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 125 )
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จะจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นฯ   12 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 95 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เรื่อง การให้ทุนเพื่อการศึกษาอบรม ประจำปี พ.ศ. 2558   2 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 105 )
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Mini LL.M.   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 46 )
เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 407 )
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 62 )
แจ้งเพื่อทราบ เรื่องโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 737 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ปีที่8 ฉบับที่1   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 106 )
ข่าวศาลยุติธรรมเรื่องศาลยุติธรรมมีความเห้นแตกต่างกับร่างรัฐธรรมนูญบางประการ   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 153 )
ศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 1   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 42 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการ "การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อนำเพื่อการละลายพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร"   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 40 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมเปลี่ยนแปลงการซื้อหุ้นรายเดือน   10 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 24 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์   10 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 79 )
สำนักระงับข้อพิพาทจัดโครงการสัมมนาว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 7   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 44 )
โครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 102 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุุ่่นที่ 5   31 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 131 )
ข่าวโครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 40 )
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ประชาชน/ผู้ประกอบธุรกิจกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) : ใฯ   20 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 254 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการเชื่อมโยงความรู้ในการบังคับคดีผู้ประกันกับการใช้สำนวนร่วมกันของศาลแขวงพระนครใต้
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการเชื่อมโยงความรู้ในการบังคับคดีผู้ประกันกับการใช้สำนวนร่วมกันของศาลแขวงพระนครใต้
  :: วันที่ 29 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  :: วันที่ 29 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ภาพข่าว
ภาพข่าว "นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 7/2558 การสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานใหม่ ในการปฏิบัติต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม : The UN Model Strategies”"
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ภาพข่าว
ภาพข่าว "โครงการอบรมผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่19"
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ภาพข่าว
ภาพข่าว "โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม"
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ภาพข่าว “25 ปี สถาบันอนุญาโตตุลาการ : พัฒนาการด้านการอนุญาโตตุลาการและแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง”
ภาพข่าว “25 ปี สถาบันอนุญาโตตุลาการ : พัฒนาการด้านการอนุญาโตตุลาการและแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง”
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)