หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
นโยบายประธานศาลฎีกา 
แผนยุทธศาสตร์ 
ผู้บริหารสำนักงานศาลฯ 
ผู้พิพากษาปฎิบัติราชการสำนักงานศาลฯ 
ผู้อำนวยการฯ ในส่วนกลาง 
 COJ News 
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced 
ผู้ดูแลระบบ 


ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของศาลยุติธรรมข่าวสื่อศาลฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2558


- ประธานศาลฎีกาเน้นย้ำให้ความสำคัญการปล่อยชั่วคราวเพื่อความเป็นธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม
ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ 1 ธันวาคม 2558

- ภาพข่าว "ประธานศาลฎีกา"
- ชงร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริต จบชั้นอุทธรณ์-เริ่มนับอายุความจับกุม
- ศาลยุติธรรมโชว์ผลงานปี 58 พิจารณาคดีเสร็จ 1.3 ล้านเรื่อง
- ชงพิมพ์เขียวปฏิรูปกฎหมาย ฉบับ สปท.ส่งต่อ กรธ.
- กม.ใหม่ดำเนินคดีกลุ่มดีเดย์ 5 ธ.ค.เพิ่มสิทธิทางศาลคุ้มครองผู้เสียหาย
- คุก 2 ปี หญิงเป็ด-อดีต ผอ.สตง. จัดสัมมนาเท็จ - เบิกเงินเกือบสามแสน
- ศาลรับคดีเอสแอลซีฟ้องเนชั่น

- คลิปวิดีโอแนะนำศาลยุติธรรม (แก้ไขใหม่) 
 
 


รูปภาพต่างๆ

- รูปองค์รพีฯ

- รูปภาพศาลโบราณ

- รูปท่านวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา

- รูปท่านอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม


โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน


- เอกสารดำเนินโครงการศาลยุติธรรมเผยแพ่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

-----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ขอให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ "โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" ทั้งนี้
เพื่อความถูกต้องในการเบิกจ่ายงบประมาณและการตรวจสอบภายใน
 


แบบฟอร์มต่างๆ


- แบบฟอร์มขอนำข่าวขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กองสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์ (แบบฟอร์มใหม่)


- แบบฟอร์มรายงานผลการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่างๆ และการอำนวยความยุติธรรมของศาลแก่ประชาชน (ปชส.3)

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรรม (ปชส.1 และปชส.2)

- การรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ศย 009/ว271 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558

- แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ และการารายงานผลการดำเนินงาน ศย 015/ว60 (ป) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

 
หนังสือและคู่มือต่างๆ

- หนังสือแนะนำศาลยุติธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- คู่มือติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน ปี 2558

  

 

ขอเชิญชวนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเฯ   9 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 244 )
ขอเชิญชวนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการฯ   2 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 346 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์จัดนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3/2558   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 184 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์จัดการสัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจาฯ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 163 )
สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการตุลาการเสียชีวิต   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1703 )
ข่าวการเลือกซ่อม ก.ต.   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 115 )
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 731 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาไทย   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 591 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาอังกฤษ   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 412 )
ความรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคารต่างๆ ที่มีข้อตกลงกับสำนักงานศาลยุติธรรม   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 401 )
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปฯ   29 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 111 )
คดีเกี่ยวกับโรฮิงยา (2)   16 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 83 )
คดีเกี่ยวกับโรฮิงยา (1)   16 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 102 )
สำนักการคลัง : วิธีการบันทึกงบทดลอง (บช.๐๕) ในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาฯ   6 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 30 )
ประธานศาลฎีกา แต่งตั้ง นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศฯ   22 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 644 )
สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๖ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   18 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 143 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558   14 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 494 )
กองการต่างประเทศจัดโครงการฝึกอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศฯ   14 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 132 )
นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๘ การสัมมนา เรื่อง “บทบาทของศาลยุติธรรมในการปราบการค้ามนุษย์”   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 180 )
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย (ระฯ   21 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 253 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุุ่่นที่ 3   15 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 219 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม ประกาศเรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 2558   2 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 312 )
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จะจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นฯ   12 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 249 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เรื่อง การให้ทุนเพื่อการศึกษาอบรม ประจำปี พ.ศ. 2558   2 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 422 )
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Mini LL.M.   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 63 )
เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 508 )
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 75 )
แจ้งเพื่อทราบ เรื่องโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 813 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ปีที่8 ฉบับที่1   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 190 )
ข่าวศาลยุติธรรมเรื่องศาลยุติธรรมมีความเห้นแตกต่างกับร่างรัฐธรรมนูญบางประการ   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 178 )
ศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 1   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 61 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


 นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
  :: วันที่ 30 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตพร้อมฝึกกายจิต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตพร้อมฝึกกายจิต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
  :: วันที่ 30 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ตรวจราชการฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ตรวจราชการฯ
  :: วันที่ 30 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเปิดงาน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเปิดงาน "ประเพณีลอยกระทงธารประทีป"
  :: วันที่ 30 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
  :: วันที่ 30 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา
  :: วันที่ 30 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)