หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
นโยบายประธานศาลฎีกา 
แผนยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
ผู้บริหารศาลยุติธรรม 
ผู้บริหารสำนักงานศาลฯ 
ผู้พิพากษาปฎิบัติราชการสำนักงานศาลฯ 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ในส่วนกลาง 
ข่าวศาลยุติธรรม 
ข่าวหนังสือพิมพ์ 
 COJ News 
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 
ผู้ดูแลระบบ 


 
 
   

 

     
     

 

   

 สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชม
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ 
เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557 รอบชิงชนะเลิศ
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 
ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 กำหนดการรอบชิงชนะเลิศฯ

หมายเหตุ
ระหว่างรอการแข่งขันในวันดังกล่าว นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 
สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
เพื่อศึกษาประศาสตร์ความเป็นมาของศาลไทย
ได้ที่ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ฟรี


- ใบประกาศฯ สำหรับภูมิภาคทั้ง 9 ภาค (เฉพาะสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคใช้เท่านั้น)


 
 


     

 

     
       
 
   
ข่าวศาลยุติธรรม ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2557

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2557

       
 

ข่าวหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2557


- ก.ต.ให้ผู้พิพากษาเกษียณ 65 ปี

- ประนีประนอม หนทางสู่ความสุขในครอบครัว

- จำคุกหมิ่นเจิมศักดิ์

- ภาพข่าว "เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลง"

 

 

 

 
   

 - การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
- คำพิพากษาคดีเพิกถอนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และสิทธิเลือกตั้ง

- คำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทระหว่าง พ.ท.ทักษิณ กับ กลุ่มพันธมิตรฯ

- Possibility of Thailand's Accession to the Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995*

- คำพิพากษาคดี บ.ฐมศร จำกัด ฟ้องข้าราชการตุลาการ ในความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 
- ขโมยน้องหมา โทษอาญาที่คาดไม่ถึง
-
ทารก 2000 ศพ มุมมองกฎหมายที่ควรรู้
- คดีวิคเตอร์ บูท (อีกครั้ง)

-
ประเทศไทยมีกี่ศาล?
การพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีแพ่ง
อากงปลงไม่ตก
อากงปลงไม่ตก (2) 

                                 

 
   
   
 


- แบบรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม  

- แบบประเมินผลโครงการสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 1
 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม”
 

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 2  

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 1  


- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา (คนใหม่)
 


- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (คนใหม่)
 


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
 


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถไฟ
  


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถโดยสาร
  


หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

- ดาวโหลดแบบฟอร์ม บก.11
  


- ดาวโหลดแบบฟอร์ม 8708- แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินงาน
 


- เงื่อนไขการรับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
 

- ดาว์นโหลดหนังสือแนะนำศาลยุติธรรม ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
 
 

- คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน

- คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน (ภาษายาวี)

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม

- แนวทางและวิธีการ/กระบวนการผลิตวีดีทัศน์


 


 
   
 
   

 

 


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุนการศึกษา | ทุกประเภท
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปฯ   29 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 59 )
ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาล   15 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 65 )
ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 เมษายน 2ฯ   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 310 )
กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศยุค AEC : เตรียมอย่างไรให้พร้อม   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 209 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 4   24 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1763 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของศาล จำนวน 139 รายการ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 314 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 37 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 79 )
รายงานโครงการสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติ   18 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 126 )
ศาลแขวงพระนครใต้เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายนิพนธ์ รงคพิชญ์ บิดานายพิชิต รงคพิชญ์ ผู้พิพาฯ   11 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 82 )
ศาลแขวงพระนครใต้ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด   11 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 97 )
ข่าวโครงการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ พร้อมซิมทรูมุฟ เอช   6 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 238 )
ศาลยุติธรรมเตรียมเปิดศาลท่องเที่ยวแห่งที่สอง ใช้ไฮเทคสืบพยานนักท่องเที่ยว   18 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 498 )
โครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ และ/หรือเครื่องแท็บเล็ต พร้อมซิมทรูมุฟ เอซ สำหรับข้าราชการฯ   17 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 243 )
แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนิฯ   14 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 1034 )
ก.ต.มีมติแต่งตั้ง "ดิเรก อิงคนินันท์" ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่   20 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 456 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมจุดโคมไฟและขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา   4 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 83 )
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้จัดทำสมุดนัดความผู้พิพากษา 2557 - 2558   13 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 368 )
ประกาศคณะกรรมการดาเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รฯ   11 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 207 )
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม   6 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 255 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "พิชิตโรคร้ายด้วยธรรมชาฯ   11 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 576 )
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจำศาลฯ   27 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 530 )
โฆษกศาลยุติธรรมโต้กลับปธ.ศาลปกครอง กรณีกล่าวหาศาลยุติธรรม   23 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 1340 )
ข่าวคดีจำคุกผู้พิพากษา   10 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 1261 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน "ต้นกำเนิดไม้แกะสลัก ของดีอำเภอแม่ทา"   27 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 114 )
โครงการอภิปรายเหตุการณ์เฉพาะการณ์ เรื่อง "พม่ากับอาเซียน"   19 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 178 )
ประกาศ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรฯ   15 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 285 )
โฆษกศาลยุติธรรมแจง สรุปการก่อสร้างอาคารศาลฎีกาที่เป็นข้อสงสัยของสังคมในปัจจุบัน   8 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 1202 )
สารอวยพรของ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหมฯ   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 859 )
สารอวยพรของ นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 703 )
คำปราศรัย ของ นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 554 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2556 (ทุนสำหรับข้าราชการฝ่าฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 301 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเีดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นฯ   17 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 805 )
สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555   5 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 356 )
สำนักงานศาลยุติธรรม เชิญชวนเยาวชนชายแดนใต้สมัครเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน&ฯ   2 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 932 )
ศาลแขวงพระนครใต้บรรยายกฎหมาย ณ โีรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ   26 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 95 )
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "นิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ฯ   20 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 663 )
โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ   13 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 234 )
ศาลแขวงพระนครใต้ จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลต้นแบบ(SmartCourt)   8 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 137 )
ศาลแขวงพระนครใต้ จัดปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ ประจำปี 2555   8 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 157 )
ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นพะยูงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 88 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 278 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และคณะทำงานตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555   21 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 159 )
การแสดงนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์   8 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 131 )
ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมประชุม แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555   21 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 143 )
ดาวน์โหลด “หลักอินทภาษ”   19 มี.ค. 2555 ( อ่าน : 1092 )
เขตอำนาจศาลยุติธรรม (แก้ไขใหม่)   23 ม.ค. 2555 ( อ่าน : 1019 )
กองสารนิเทศฯขอความร่วมมือหน่วยงานรวบรวม e - mail address ของท่าน เพื่อจัดส่ง   13 ต.ค. 2554 ( อ่าน : 620 )
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการฯ   12 ก.ค. 2554 ( อ่าน : 681 )
แบบสอบถามความพึงพอใจในการติดต่อราชการกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์   20 ม.ค. 2554 ( อ่าน : 523 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ สนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทฯ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 15 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลแพ่ง   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 29 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมฯ   21 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 65 )
ศาลอุทธรณ์ภาค6 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   12 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 433 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2556 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)   4 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 287 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 55   27 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 59 )
ข้าราชการศาลจังหวัดทุ่งสงร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 71 )
ศาลแขวงขอนแก่นจัดกิจกรรมออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 70 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลฯ ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระบรมโฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 76 )
วารสารข่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 75 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิฯ   15 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 56 )
ข่าวศาลจังหวัดอุทัยธานี   14 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 89 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรในศาลแขวงพระนครใต้   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 67 )
การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   14 ก.ย. 2554 ( อ่าน : 419 )
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมดีเด่นและหน่วยงานในสังกัดวำนักศาลยุติธรรม และคัดเลือฯ   25 เม.ย. 2554 ( อ่าน : 551 )
สำนักงานศาลยุติธรรมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการใช้บังคับกฎหมายศาลเยาวฯ   31 มี.ค. 2554 ( อ่าน : 217 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำโครงการศูนย์ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมออนไลน์   8 มี.ค. 2554 ( อ่าน : 631 )
การรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รายไตรมาส   4 พ.ย. 2553 ( อ่าน : 515 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ ครั้งที่ 2
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ ครั้งที่ 2
  :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ
  :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการเดือนแห่งการเจรจาหนี้ค่าปรับเพื่อยุติการบังคับคดี คืนความสุขให้ผู้ประกัน
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการเดือนแห่งการเจรจาหนี้ค่าปรับเพื่อยุติการบังคับคดี คืนความสุขให้ผู้ประกัน
  :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
 ศาลแขวงพระนครใต้จัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลแขวงพระนครใต้จัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการอบรม “พื้นฐานของนักบริหาร”
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการอบรม “พื้นฐานของนักบริหาร”
  :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Web Conference
ศาลแขวงพระนครใต้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Web Conference
  :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)