หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
นโยบายประธานศาลฎีกา 
แผนยุทธศาสตร์ 
ผู้บริหารศาลยุติธรรม 
ผู้บริหารสำนักงานศาลฯ 
ผู้พิพากษาปฎิบัติราชการสำนักงานศาลฯ 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ในส่วนกลาง 
ข่าวสื่อศาล 
ข่าวหนังสือพิมพ์ 
 COJ News 
ผู้ดูแลระบบ 

 

-------------------------------------------

 

 

------------------------------------

แจ้งเพื่อทราบ

 เอกสารการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

------------------------------------
หมายเหตุ!! : ขอให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ "โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน"
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการเบิกจ่ายงบประมาณและการตรวจสอบภายใน
------------------------------------
มีการแก้ไขเอกสารในเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการดาวน์โหลดได้ที่นี่
------------------------------------
 

 


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตราด โดยมีนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษารอรับเสด็จ คลิ๊กดูรูปทั้งหมดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม2 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ชั้น6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ โดยมีนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน คลิ๊กดูรูปทั้งหมด
 
 ข่าวสื่อศาล ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

- ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมหารือข้อราชการกับอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
- การประชุมเวทีสัมมนาวิชาการฯ โครงการต้นแบบและนำร่องศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว “ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” สำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558


- ฎีกาคุก 3 ปี 4 เดือน ม็อบพธม. ขับรถชนตร. 
- ผู้ถือหุ้นร้องศาลประชุมสามัญเนชั่น ฯ โมฆะ 
- รอลงอาญาพ่อค้าขายทุเรียนอ่อน
- คอลัมน์ "คมคำ"
- ภาพข่าว "อบรมการคุ้มครองสิทธิ"

 

- การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
- คำพิพากษาคดีเพิกถอนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และสิทธิเลือกตั้ง

- คำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทระหว่าง พ.ท.ทักษิณ กับ กลุ่มพันธมิตรฯ

- Possibility of Thailand's Accession to the Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995*

- คำพิพากษาคดี บ.ฐมศร จำกัด ฟ้องข้าราชการตุลาการ ในความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 
- ขโมยน้องหมา โทษอาญาที่คาดไม่ถึง
-
ทารก 2000 ศพ มุมมองกฎหมายที่ควรรู้
- คดีวิคเตอร์ บูท (อีกครั้ง)

-
ประเทศไทยมีกี่ศาล?
การพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีแพ่ง
อากงปลงไม่ตก
อากงปลงไม่ตก (2) 
                                 

 
 
 

- แบบตอบรับการเข้าอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม" ปี58

การรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมรายไตรมาส
(ไตรมาส 1)
ศาลสูง
ศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3
ภาค 4
ภาค 5
ภาค 6
ภาค 7
ภาค 8
ภาค 9


- แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ (ปชส 3.) 

- แบบสอบถามเพื่อจัดทาสมุดนัดความผู้พิพากษา ปี 2559 – 2560 
- แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลดำเนินงาน (ปชส 1.)
- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา 
 
- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 
 
- ดาว์นโหลดหนังสือแนะนำศาลยุติธรรม ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ 
-
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน 
-
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน (ภาษายาวี)
แนวทางและวิธีการ/กระบวนการผลิตวีดีทัศน์


 
 
 

 ข่าวทั่วไป | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
แจ้งเพื่อทราบ เรื่องโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 650 )
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์   3 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1166 )
ขอเชิญชวนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการฯ   2 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 132 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์จัดนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3/2558   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 86 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์จัดการสัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจาฯ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 86 )
สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการตุลาการเสียชีวิต   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1531 )
ข่าวการเลือกซ่อม ก.ต.   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 87 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่4 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 327 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่2 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 80 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่1 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 89 )
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 203 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาไทย   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 293 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาอังกฤษ   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 189 )
ความรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคารต่างๆ ที่มีข้อตกลงกับสำนักงานศาลยุติธรรม   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 180 )
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ก.บ.ข.   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 144 )
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปฯ   29 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 89 )
ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาล   15 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 77 )
ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 เมษายน 2ฯ   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 393 )
กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศยุค AEC : เตรียมอย่างไรให้พร้อม   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 277 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 4   24 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2104 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของศาล จำนวน 139 รายการ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 396 )
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Mini LL.M.   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 30 )
เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 404 )
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ   28 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 58 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ปีที่8 ฉบับที่1   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 63 )
ข่าวศาลยุติธรรมเรื่องศาลยุติธรรมมีความเห้นแตกต่างกับร่างรัฐธรรมนูญบางประการ   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 70 )
ศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 1   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 33 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการ "การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อนำเพื่อการละลายพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร"   20 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 33 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมเปลี่ยนแปลงการซื้อหุ้นรายเดือน   10 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 18 )
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์   10 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 49 )
สำนักระงับข้อพิพาทจัดโครงการสัมมนาว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 7   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 34 )
โครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 55 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุุ่่นที่ 5   31 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 117 )
ข่าวโครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 36 )
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ประชาชน/ผู้ประกอบธุรกิจกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) : ใฯ   20 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 214 )
การสำรวจและเก็บข้อมูลคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลชั้นฯ   19 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 23 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาฯ   10 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 41 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในการค้นหาคฯ   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 80 )
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ฯ   5 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 55 )
ศาลปกครองเปิดการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสฯ   4 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 763 )
สารอวยพรปีใหม่ 2558 จากประธานศาลฎีกา   30 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 529 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมในภาค 1 ประจำปี 2558
ศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมในภาค 1 ประจำปี 2558
  :: วันที่ 20 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลแขวงพระนครใต้ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และคณะ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558
ศาลแขวงพระนครใต้ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และคณะ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลแขวงพระนครใต้มอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
ศาลแขวงพระนครใต้มอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
เปิดที่ทำการศาลจังหวัดตราด
เปิดที่ทำการศาลจังหวัดตราด
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)