หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
นโยบายประธานศาลฎีกา 
แผนยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
ผู้บริหารศาลยุติธรรม 
ผู้บริหารสำนักงานศาลฯ 
ผู้พิพากษาปฎิบัติราชการสำนักงานศาลฯ 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ในส่วนกลาง 
ข่าวศาลยุติธรรม 
ข่าวหนังสือพิมพ์ 
 COJ News 
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 
ผู้ดูแลระบบ 


 
 
   

     
     

 

   

 


 
 


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 4

     

 

     
       
 
   
ข่าวศาลยุติธรรม ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2557

- สำนักงานศาลยุติธรรมอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณมาประดิษฐานประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เตรียมย้ายไปยังอาคารศาลที่ก่อสร้างใหม่

- กองสารนิเทศฯ จัดการอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

       
 

ข่าวหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 17 เมษายน 2557

- คอลัมน์สกู๊ปหน้า 1 "ศาลที่พึ่งสุดท้ายรู้กฎหมายทันโลก"
- "ถกถอนประกันตู่-เต้น" 18 เม.ย.
- "มุสลิมใต้จี้อุทธรณ์อัลรูไวลี่"
- ภาพข่าว "รู้สึกหลังบัลลังก์"
- คอลัมน์อย่างนี้ต้อง share
- คอลัมน์ "การเมืองเรากำลังมั่ว"

 

 

 
   

 - การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
- คำพิพากษาคดีเพิกถอนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และสิทธิเลือกตั้ง

- คำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทระหว่าง พ.ท.ทักษิณ กับ กลุ่มพันธมิตรฯ

- Possibility of Thailand's Accession to the Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995*

- คำพิพากษาคดี บ.ฐมศร จำกัด ฟ้องข้าราชการตุลาการ ในความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 
- ขโมยน้องหมา โทษอาญาที่คาดไม่ถึง
-
ทารก 2000 ศพ มุมมองกฎหมายที่ควรรู้
- คดีวิคเตอร์ บูท (อีกครั้ง)

-
ประเทศไทยมีกี่ศาล?
การพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีแพ่ง
อากงปลงไม่ตก
อากงปลงไม่ตก (2) 
                                 

 
   
   
 


- แบบประเมินผลโครงการสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 1 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม”
 

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 2  

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 1  


- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา (คนใหม่)
 


- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (คนใหม่)
 


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
 


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถไฟ
  


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถโดยสาร
  


หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

- ดาวโหลดแบบฟอร์ม บก.11
  


- ดาวโหลดแบบฟอร์ม 8708- แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินงาน
 


- เงื่อนไขการรับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
 

- ดาว์นโหลดหนังสือแนะนำศาลยุติธรรม ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
 
 

- คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน

- คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน (ภาษายาวี)

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม

- แนวทางและวิธีการ/กระบวนการผลิตวีดีทัศน์


 


 
   
 
   

 

 


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุนการศึกษา | ทุกประเภท
ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 เมษายน 2ฯ   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 172 )
กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศยุค AEC : เตรียมอย่างไรให้พร้อม   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 80 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 4   24 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 997 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของศาล จำนวน 139 รายการ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 196 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 28 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 68 )
รายงานโครงการสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติ   18 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 103 )
ศาลแขวงพระนครใต้เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายนิพนธ์ รงคพิชญ์ บิดานายพิชิต รงคพิชญ์ ผู้พิพาฯ   11 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 45 )
ศาลแขวงพระนครใต้ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด   11 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 82 )
ข่าวโครงการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ พร้อมซิมทรูมุฟ เอช   6 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 214 )
ศาลยุติธรรมเตรียมเปิดศาลท่องเที่ยวแห่งที่สอง ใช้ไฮเทคสืบพยานนักท่องเที่ยว   18 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 447 )
โครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ และ/หรือเครื่องแท็บเล็ต พร้อมซิมทรูมุฟ เอซ สำหรับข้าราชการฯ   17 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 214 )
แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนิฯ   14 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 989 )
ก.ต.มีมติแต่งตั้ง "ดิเรก อิงคนินันท์" ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่   20 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 429 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมจุดโคมไฟและขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา   4 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 75 )
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้จัดทำสมุดนัดความผู้พิพากษา 2557 - 2558   13 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 338 )
ประกาศคณะกรรมการดาเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รฯ   11 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 176 )
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม   6 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 238 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "พิชิตโรคร้ายด้วยธรรมชาฯ   11 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 509 )
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจำศาลฯ   27 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 492 )
โฆษกศาลยุติธรรมโต้กลับปธ.ศาลปกครอง กรณีกล่าวหาศาลยุติธรรม   23 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 1113 )
ข่าวคดีจำคุกผู้พิพากษา   10 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 1168 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน "ต้นกำเนิดไม้แกะสลัก ของดีอำเภอแม่ทา"   27 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 104 )
โครงการอภิปรายเหตุการณ์เฉพาะการณ์ เรื่อง "พม่ากับอาเซียน"   19 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 156 )
ประกาศ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรฯ   15 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 261 )
โฆษกศาลยุติธรรมแจง สรุปการก่อสร้างอาคารศาลฎีกาที่เป็นข้อสงสัยของสังคมในปัจจุบัน   8 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 1182 )
สารอวยพรของ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหมฯ   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 837 )
สารอวยพรของ นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 686 )
คำปราศรัย ของ นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 532 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2556 (ทุนสำหรับข้าราชการฝ่าฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 285 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเีดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นฯ   17 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 763 )
สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555   5 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 332 )
สำนักงานศาลยุติธรรม เชิญชวนเยาวชนชายแดนใต้สมัครเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน&ฯ   2 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 847 )
ศาลแขวงพระนครใต้บรรยายกฎหมาย ณ โีรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ   26 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 85 )
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "นิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ฯ   20 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 642 )
โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ   13 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 215 )
ศาลแขวงพระนครใต้ จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลต้นแบบ(SmartCourt)   8 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 124 )
ศาลแขวงพระนครใต้ จัดปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ ประจำปี 2555   8 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 138 )
ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นพะยูงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 85 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 176 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และคณะทำงานตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555   21 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 151 )
การแสดงนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์   8 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 122 )
ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมประชุม แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555   21 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 133 )
ดาวน์โหลด “หลักอินทภาษ”   19 มี.ค. 2555 ( อ่าน : 1006 )
เขตอำนาจศาลยุติธรรม (แก้ไขใหม่)   23 ม.ค. 2555 ( อ่าน : 987 )
กองสารนิเทศฯขอความร่วมมือหน่วยงานรวบรวม e - mail address ของท่าน เพื่อจัดส่ง   13 ต.ค. 2554 ( อ่าน : 611 )
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการฯ   12 ก.ค. 2554 ( อ่าน : 656 )
แบบสอบถามความพึงพอใจในการติดต่อราชการกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์   20 ม.ค. 2554 ( อ่าน : 502 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ สนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทฯ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 10 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลแพ่ง   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมฯ   21 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 56 )
ศาลอุทธรณ์ภาค6 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   12 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 414 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2556 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)   4 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 252 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 55   27 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 55 )
ข้าราชการศาลจังหวัดทุ่งสงร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 62 )
ศาลแขวงขอนแก่นจัดกิจกรรมออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 56 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลฯ ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระบรมโฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 64 )
วารสารข่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 66 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิฯ   15 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 53 )
ข่าวศาลจังหวัดอุทัยธานี   14 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 81 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรในศาลแขวงพระนครใต้   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 63 )
การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   14 ก.ย. 2554 ( อ่าน : 402 )
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมดีเด่นและหน่วยงานในสังกัดวำนักศาลยุติธรรม และคัดเลือฯ   25 เม.ย. 2554 ( อ่าน : 509 )
สำนักงานศาลยุติธรรมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการใช้บังคับกฎหมายศาลเยาวฯ   31 มี.ค. 2554 ( อ่าน : 214 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำโครงการศูนย์ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมออนไลน์   8 มี.ค. 2554 ( อ่าน : 558 )
การรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รายไตรมาส   4 พ.ย. 2553 ( อ่าน : 497 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพระนครใต้จัดอบรมตามโครงการ
ศาลแขวงพระนครใต้จัดอบรมตามโครงการ "ระเบียบและข้อบังคับของการใช้ห้องสมุด"
  :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
ศาลแขวงพระนครใต้ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ครั้งที่ 3
ศาลแขวงพระนครใต้ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ครั้งที่ 3
  :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการซักซ้อมการป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย สำหรับข้าราชการและลูกจ้างในศาลแขวงพระนครใต้
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการซักซ้อมการป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย สำหรับข้าราชการและลูกจ้างในศาลแขวงพระนครใต้
  :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ และคณะผู้พิพากษาเนื่องในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ และคณะผู้พิพากษาเนื่องในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
  :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
ศาลแขวงพระนครใต้ต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้คนใหม่ และคณะผู้พิพากษาเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลแขวงพระนครใต้
ศาลแขวงพระนครใต้ต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้คนใหม่ และคณะผู้พิพากษาเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลแขวงพระนครใต้
  :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระหว่าง ศาลจังหวัดสตูล กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระหว่าง ศาลจังหวัดสตูล กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)