หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
นโยบายประธานศาลฎีกา 
แผนยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
ผู้บริหารศาลยุติธรรม 
ผู้บริหารสำนักงานศาลฯ 
ผู้พิพากษาปฎิบัติราชการสำนักงานศาลฯ 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ในส่วนกลาง 
ข่าวศาลยุติธรรม 
ข่าวหนังสือพิมพ์ 
 COJ News 
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 
ผู้ดูแลระบบ 


 
 
   

 

     
     

 

   

 สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำหรับในกรุงเทพมหานครจะจัดการแข่งขัน
รอบคัดเลือกในวันที่  30 สิงหาคม 2557
รอบชิงชนะเลิศวันที่ 27 กันยายน 2557
 
ในส่วนภูมิภาคผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดของท่าน


 สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557


- ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ ระดับมัธยมศึกษา

       - ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

- รายละเอียดการสมัคร

- ใบประกาศฯ สำหรับภูมิภาคทั้ง 9 ภาค (เฉพาะสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคใช้เท่านั้น)


 
 


     

 

     
       
 
   
ข่าวศาลยุติธรรม ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

- ประชุม “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับศาลยุติธรรมในมุมมองของศาลชั้นต้น”

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ประเทศสิงคโปร์

- สัมมนาวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 4

- คลังเอกสารกลาง สำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมให้บริการรับฝากเอกสารด้วยนวัตกรรมใหม่

- ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการกรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report

- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา

       
 

ข่าวหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

- บทความ "เปิดตัว OJ Minibus Lone"
- เล็งอุทธรณ์คำสั่งศาล คดีบิลลี่
- ถกโทษประหาร คดีฆ่าข่มขืน 
- ศาลรอถวิล เลื่อนสืบคดี นปช. ก่อการร้าย 
- ลดปัญหา 
- ปปช.ฟันปู มติ 7-0 ผิดอาญา ม.157 ส่งอัยการฟ้องศาล 
- ฝากขังแก๊ง M 79

 

 

 

 
   

 - การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
- คำพิพากษาคดีเพิกถอนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และสิทธิเลือกตั้ง

- คำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทระหว่าง พ.ท.ทักษิณ กับ กลุ่มพันธมิตรฯ

- Possibility of Thailand's Accession to the Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995*

- คำพิพากษาคดี บ.ฐมศร จำกัด ฟ้องข้าราชการตุลาการ ในความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 
- ขโมยน้องหมา โทษอาญาที่คาดไม่ถึง
-
ทารก 2000 ศพ มุมมองกฎหมายที่ควรรู้
- คดีวิคเตอร์ บูท (อีกครั้ง)

-
ประเทศไทยมีกี่ศาล?
การพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีแพ่ง
อากงปลงไม่ตก
อากงปลงไม่ตก (2) 

                                 

 
   
   
 


- แบบรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม  

- แบบประเมินผลโครงการสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 1
 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม”
 

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 2  

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 1  


- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา (คนใหม่)
 


- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (คนใหม่)
 


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
 


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถไฟ
  


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถโดยสาร
  


หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

- ดาวโหลดแบบฟอร์ม บก.11
  


- ดาวโหลดแบบฟอร์ม 8708- แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินงาน
 


- เงื่อนไขการรับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
 

- ดาว์นโหลดหนังสือแนะนำศาลยุติธรรม ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
 
 

- คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน

- คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน (ภาษายาวี)

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม

- แนวทางและวิธีการ/กระบวนการผลิตวีดีทัศน์


 


 
   
 
   

 

 


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุนการศึกษา | ทุกประเภท
ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาล   15 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 57 )
ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 เมษายน 2ฯ   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 269 )
กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศยุค AEC : เตรียมอย่างไรให้พร้อม   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 183 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 4   24 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1613 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของศาล จำนวน 139 รายการ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 268 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 35 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 75 )
รายงานโครงการสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติ   18 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 119 )
ศาลแขวงพระนครใต้เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายนิพนธ์ รงคพิชญ์ บิดานายพิชิต รงคพิชญ์ ผู้พิพาฯ   11 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 65 )
ศาลแขวงพระนครใต้ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด   11 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 91 )
ข่าวโครงการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ พร้อมซิมทรูมุฟ เอช   6 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 231 )
ศาลยุติธรรมเตรียมเปิดศาลท่องเที่ยวแห่งที่สอง ใช้ไฮเทคสืบพยานนักท่องเที่ยว   18 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 481 )
โครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ และ/หรือเครื่องแท็บเล็ต พร้อมซิมทรูมุฟ เอซ สำหรับข้าราชการฯ   17 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 233 )
แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนิฯ   14 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 1015 )
ก.ต.มีมติแต่งตั้ง "ดิเรก อิงคนินันท์" ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่   20 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 445 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมจุดโคมไฟและขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา   4 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 80 )
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้จัดทำสมุดนัดความผู้พิพากษา 2557 - 2558   13 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 358 )
ประกาศคณะกรรมการดาเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รฯ   11 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 200 )
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม   6 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 250 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "พิชิตโรคร้ายด้วยธรรมชาฯ   11 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 556 )
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจำศาลฯ   27 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 523 )
โฆษกศาลยุติธรรมโต้กลับปธ.ศาลปกครอง กรณีกล่าวหาศาลยุติธรรม   23 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 1289 )
ข่าวคดีจำคุกผู้พิพากษา   10 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 1237 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน "ต้นกำเนิดไม้แกะสลัก ของดีอำเภอแม่ทา"   27 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 110 )
โครงการอภิปรายเหตุการณ์เฉพาะการณ์ เรื่อง "พม่ากับอาเซียน"   19 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 172 )
ประกาศ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรฯ   15 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 276 )
โฆษกศาลยุติธรรมแจง สรุปการก่อสร้างอาคารศาลฎีกาที่เป็นข้อสงสัยของสังคมในปัจจุบัน   8 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 1196 )
สารอวยพรของ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหมฯ   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 850 )
สารอวยพรของ นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 696 )
คำปราศรัย ของ นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 546 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2556 (ทุนสำหรับข้าราชการฝ่าฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 297 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเีดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นฯ   17 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 788 )
สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555   5 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 349 )
สำนักงานศาลยุติธรรม เชิญชวนเยาวชนชายแดนใต้สมัครเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน&ฯ   2 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 902 )
ศาลแขวงพระนครใต้บรรยายกฎหมาย ณ โีรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ   26 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 90 )
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "นิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ฯ   20 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 657 )
โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ   13 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 229 )
ศาลแขวงพระนครใต้ จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลต้นแบบ(SmartCourt)   8 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 132 )
ศาลแขวงพระนครใต้ จัดปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ ประจำปี 2555   8 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 148 )
ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นพะยูงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 87 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 206 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และคณะทำงานตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555   21 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 156 )
การแสดงนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์   8 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 127 )
ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมประชุม แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555   21 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 139 )
ดาวน์โหลด “หลักอินทภาษ”   19 มี.ค. 2555 ( อ่าน : 1064 )
เขตอำนาจศาลยุติธรรม (แก้ไขใหม่)   23 ม.ค. 2555 ( อ่าน : 1005 )
กองสารนิเทศฯขอความร่วมมือหน่วยงานรวบรวม e - mail address ของท่าน เพื่อจัดส่ง   13 ต.ค. 2554 ( อ่าน : 617 )
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการฯ   12 ก.ค. 2554 ( อ่าน : 675 )
แบบสอบถามความพึงพอใจในการติดต่อราชการกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์   20 ม.ค. 2554 ( อ่าน : 517 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ สนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทฯ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 12 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลแพ่ง   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 26 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมฯ   21 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 63 )
ศาลอุทธรณ์ภาค6 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   12 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 425 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2556 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)   4 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 276 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 55   27 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 58 )
ข้าราชการศาลจังหวัดทุ่งสงร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 69 )
ศาลแขวงขอนแก่นจัดกิจกรรมออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 65 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลฯ ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระบรมโฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 71 )
วารสารข่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 73 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิฯ   15 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 55 )
ข่าวศาลจังหวัดอุทัยธานี   14 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 86 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรในศาลแขวงพระนครใต้   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 66 )
การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   14 ก.ย. 2554 ( อ่าน : 413 )
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมดีเด่นและหน่วยงานในสังกัดวำนักศาลยุติธรรม และคัดเลือฯ   25 เม.ย. 2554 ( อ่าน : 537 )
สำนักงานศาลยุติธรรมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการใช้บังคับกฎหมายศาลเยาวฯ   31 มี.ค. 2554 ( อ่าน : 217 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำโครงการศูนย์ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมออนไลน์   8 มี.ค. 2554 ( อ่าน : 607 )
การรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รายไตรมาส   4 พ.ย. 2553 ( อ่าน : 512 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพระนครใต้จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสทีย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
ศาลแขวงพระนครใต้จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสทีย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
  :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน
  :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน
  :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลแขวงพระนครใต้ศึกษาดูงานโปรแกรมศาลต้นแบบ (Smart Court) ที่ศาลแขวงธนบุรี
ศาลแขวงพระนครใต้ศึกษาดูงานโปรแกรมศาลต้นแบบ (Smart Court) ที่ศาลแขวงธนบุรี
  :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ฯ
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ฯ
  :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)