กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก โทร. 0 2541 2329 โทร. 0 2513 4790
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

8

   วันที่ ๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๙ ศาลจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในหน่วยงานสังกัดอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  ณ บริเวณหน้ามุก อาคาร ศาลจังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา../.

อ่านข่าว

ข่าวหนังสือพิมพ์ (Clipping News)
ข่าวสื่อศาล
หนังสือพิมพ์ของศาลยุติธรรม (COJ NEWS)
โครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2559
แบบฟอร์ม
ระเบียบ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ