หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
นโยบายประธานศาลฎีกา 
แผนยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
ผู้บริหารศาลยุติธรรม 
ผู้บริหารสำนักงานศาลฯ 
ผู้พิพากษาปฎิบัติราชการสำนักงานศาลฯ 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ในส่วนกลาง 
ข่าวศาลยุติธรรม 
ข่าวหนังสือพิมพ์ 
 COJ News 
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 
ผู้ดูแลระบบ 


 
 
   

 

     
     

 

   

 


 
 


     

 

     
       
 
   

ข่าวศาลยุติธรรม ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

- ศาลจังหวัดปทุมธานีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจัดกิจกรรม สุดยอดนักอ่าน E - Book

 


       
 

ข่าวหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

- ภาพข่าว : ยินดี 
- ศาลฎีกาสั่งสธ. ชดใช้ 3.1 ล้าน หมอรักษา "น้องโจ้" ผิดพลาด 
- ลูก "สมยศ" วางเงิน 1 ล้านขอประกัน 
- กกต.ถกศาลทำคู่มือจับเลือกตั้ง 
- ตั้ง 9 ผู้ทรงคุณวุฒินั่งบอร์ดคดีพิเศษ 
- ครม.อนุมัติยืดวาระผู้พิพากษา 5 ปี 
- ภาพข่าว : มอบเงิน 
- สภาทนายจี้แก้ กม.ภาพยนตร์ 
- นายกทนายจวกตำรวจหละหลวม 
- Lawyer protect detention 
- สกสค.ยึดกฎหมาย รอศาลพิพากษาคดียักยอก 250 ล้าน 

 

 

 

 
   

 - การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
- คำพิพากษาคดีเพิกถอนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และสิทธิเลือกตั้ง

- คำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทระหว่าง พ.ท.ทักษิณ กับ กลุ่มพันธมิตรฯ

- Possibility of Thailand's Accession to the Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995*

- คำพิพากษาคดี บ.ฐมศร จำกัด ฟ้องข้าราชการตุลาการ ในความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 
- ขโมยน้องหมา โทษอาญาที่คาดไม่ถึง
-
ทารก 2000 ศพ มุมมองกฎหมายที่ควรรู้
- คดีวิคเตอร์ บูท (อีกครั้ง)

-
ประเทศไทยมีกี่ศาล?
การพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีแพ่ง
อากงปลงไม่ตก
อากงปลงไม่ตก (2) 

                                 

 
   
   
 


- แบบรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม  

- แบบประเมินผลโครงการสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 1
 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม”
 

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 2  

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสาวเสื้อฟ้า ปี57 ครั้งที่ 1  


- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา (คนใหม่)
 


- ดาวน์โหลดภาพและประวัติ นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (คนใหม่)
 


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
 


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถไฟ
  


- ตัวอย่างการเบิกค่าเดินทางโดยรถโดยสาร
  


หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

- ดาวโหลดแบบฟอร์ม บก.11
  


- ดาวโหลดแบบฟอร์ม 8708- แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินงาน
 


- เงื่อนไขการรับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
 

- ดาว์นโหลดหนังสือแนะนำศาลยุติธรรม ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
 
 

- คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน

- คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน (ภาษายาวี)

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม

- แนวทางและวิธีการ/กระบวนการผลิตวีดีทัศน์


 


 
   
 
   

 

 


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุนการศึกษา | ทุกประเภท
สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการตุลาการเสียชีวิต   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1415 )
ข่าวการเลือกซ่อม ก.ต.   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 67 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่4 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 183 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่2 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 49 )
วารสารศาลยุติธรรมAdvanced ฉบับที่1 ปี2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 49 )
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 88 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาไทย   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 144 )
คู่มือแนะนำศาลฉบับภาษาอังกฤษ   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 79 )
ความรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคารต่างๆ ที่มีข้อตกลงกับสำนักงานศาลยุติธรรม   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 111 )
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ก.บ.ข.   29 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 102 )
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปฯ   29 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 73 )
ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาล   15 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 71 )
ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 เมษายน 2ฯ   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 338 )
กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศยุค AEC : เตรียมอย่างไรให้พร้อม   31 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 226 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 4   24 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1947 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของศาล จำนวน 139 รายการ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 327 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 40 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 81 )
รายงานโครงการสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติ   18 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 130 )
ศาลแขวงพระนครใต้เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายนิพนธ์ รงคพิชญ์ บิดานายพิชิต รงคพิชญ์ ผู้พิพาฯ   11 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 92 )
ศาลแขวงพระนครใต้ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด   11 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 99 )
ข่าวโครงการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ พร้อมซิมทรูมุฟ เอช   6 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 247 )
ศาลยุติธรรมเตรียมเปิดศาลท่องเที่ยวแห่งที่สอง ใช้ไฮเทคสืบพยานนักท่องเที่ยว   18 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 524 )
โครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ และ/หรือเครื่องแท็บเล็ต พร้อมซิมทรูมุฟ เอซ สำหรับข้าราชการฯ   17 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 252 )
แนวทางการบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนิฯ   14 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 1045 )
ก.ต.มีมติแต่งตั้ง "ดิเรก อิงคนินันท์" ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่   20 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 463 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมจุดโคมไฟและขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา   4 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 84 )
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้จัดทำสมุดนัดความผู้พิพากษา 2557 - 2558   13 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 382 )
ประกาศคณะกรรมการดาเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รฯ   11 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 216 )
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม   6 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 260 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "พิชิตโรคร้ายด้วยธรรมชาฯ   11 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 610 )
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจำศาลฯ   27 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 545 )
โฆษกศาลยุติธรรมโต้กลับปธ.ศาลปกครอง กรณีกล่าวหาศาลยุติธรรม   23 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 1405 )
ข่าวคดีจำคุกผู้พิพากษา   10 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 1294 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน "ต้นกำเนิดไม้แกะสลัก ของดีอำเภอแม่ทา"   27 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 118 )
โครงการอภิปรายเหตุการณ์เฉพาะการณ์ เรื่อง "พม่ากับอาเซียน"   19 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 193 )
ประกาศ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรฯ   15 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 294 )
โฆษกศาลยุติธรรมแจง สรุปการก่อสร้างอาคารศาลฎีกาที่เป็นข้อสงสัยของสังคมในปัจจุบัน   8 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 1209 )
สารอวยพรของ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหมฯ   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 869 )
สารอวยพรของ นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 711 )
คำปราศรัย ของ นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖   28 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 563 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2556 (ทุนสำหรับข้าราชการฝ่าฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 305 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเีดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นฯ   17 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 823 )
สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555   5 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 386 )
สำนักงานศาลยุติธรรม เชิญชวนเยาวชนชายแดนใต้สมัครเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน&ฯ   2 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 969 )
ศาลแขวงพระนครใต้บรรยายกฎหมาย ณ โีรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ   26 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 100 )
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "นิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ฯ   20 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 673 )
โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ   13 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 243 )
ศาลแขวงพระนครใต้ จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลต้นแบบ(SmartCourt)   8 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 142 )
ศาลแขวงพระนครใต้ จัดปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ ประจำปี 2555   8 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 166 )
ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นพะยูงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 89 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 324 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และคณะทำงานตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555   21 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 166 )
การแสดงนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์   8 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 135 )
ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมประชุม แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555   21 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 148 )
ดาวน์โหลด “หลักอินทภาษ”   19 มี.ค. 2555 ( อ่าน : 1119 )
เขตอำนาจศาลยุติธรรม (แก้ไขใหม่)   23 ม.ค. 2555 ( อ่าน : 1035 )
กองสารนิเทศฯขอความร่วมมือหน่วยงานรวบรวม e - mail address ของท่าน เพื่อจัดส่ง   13 ต.ค. 2554 ( อ่าน : 625 )
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการฯ   12 ก.ค. 2554 ( อ่าน : 688 )
แบบสอบถามความพึงพอใจในการติดต่อราชการกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์   20 ม.ค. 2554 ( อ่าน : 533 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ สนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทฯ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 17 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลแพ่ง   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 30 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมฯ   21 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 67 )
ศาลอุทธรณ์ภาค6 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   12 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 440 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2556 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)   4 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 303 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 55   27 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 62 )
ข้าราชการศาลจังหวัดทุ่งสงร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 78 )
ศาลแขวงขอนแก่นจัดกิจกรรมออกเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 74 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลฯ ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระบรมโฯ   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 82 )
วารสารข่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่   14 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 79 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิฯ   15 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 58 )
ข่าวศาลจังหวัดอุทัยธานี   14 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 94 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรในศาลแขวงพระนครใต้   18 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 71 )
การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   14 ก.ย. 2554 ( อ่าน : 430 )
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมดีเด่นและหน่วยงานในสังกัดวำนักศาลยุติธรรม และคัดเลือฯ   25 เม.ย. 2554 ( อ่าน : 563 )
สำนักงานศาลยุติธรรมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการใช้บังคับกฎหมายศาลเยาวฯ   31 มี.ค. 2554 ( อ่าน : 220 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำโครงการศูนย์ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมออนไลน์   8 มี.ค. 2554 ( อ่าน : 650 )
การรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รายไตรมาส   4 พ.ย. 2553 ( อ่าน : 525 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ ครั้งที่ 6
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ ครั้งที่ 6
  :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ ครั้งที่ 5
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ ครั้งที่ 5
  :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการศาลแขวงพระนครใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558ฯ
ศาลแขวงพระนครใต้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการศาลแขวงพระนครใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558ฯ
  :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ ครั้งที่ 4
ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ ครั้งที่ 4
  :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
  :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕
  :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)