ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2541 2329 โทรสาร 0 2513 4790

ศาลยุติธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

ศาลยุติธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
วันที่ 20 มกราคม 2560 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประมาณ 2,000 คน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป และร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัย พร้อมร่วมกันร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม” และ “สรรเสริญพระบารมี” ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ