ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2541 2329 โทรสาร 0 2513 4790

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "จัดทำระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม"


ตัวอย่างและแบบฟอร์มการเขียนแบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ ท่านสามารถดูและดาวน์โหลดได้ที่แทปสีชมพูดด้านบน ชื่อ โครงการจัดทำระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ